ที่พักพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farm terrace

Rate&Reservation

New & Promotion

contact

news & Promotion

ระเบียบการเข้าพัก

• เข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน (เด็กสูงไม่เกิน 110 ซม. ไม่เกิน 1 ท่าน ไม่ต้องจ่ายค่าเข้าพัก)
• ไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพักด้วยในยามวิกาล
• ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในห้องพัก
• ไม่อนุญาตให้เล่นการพนัน หรือ นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในรีสอร์ท
• ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดัง หรือ ทำสิ่งที่เป็นการรบกวนผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์งดใช้เสียงตั้งแต่เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป
• หากลูกค้าลืมทรัพย์สินไว้ภายในรีสอร์ทหรือทรัพย์สินสูญหาย ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางรีสอร์ทเสียหายหรือสูญหาย ต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้นๆ
• กรณีที่ท่านไม่เข้าพักตามที่กำหนด ทางรีสอร์ทจะถือเป็นการไม่เข้าพัก และท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
• กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มผู้เข้าพักให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 1 วัน
• กรณีลูกค้า Check out เกินกว่าระยะเวลาที่ทางรีสอร์ทกำหนด ทางรีสอร์ทปรับเป็นชั่วโมง (ชั่วโมงละ 300 บาท)
• กรณีที่ต้องการยกเลิกผู้เข้าพักเพิ่มให้แจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันเข้าพัก ถ้าไม่แจ้งทางรีสอร์ทไม่ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินระเบียบการเข้าพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมแนะนำล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ปีนี้เปิดฤดูกาลล่องแก่งกันเดือน มิ.ย.ปลายๆเดือน ไปสิ้นสุดเดือนต.ค. นะคะ ทราบกันแล้ว ก็อย่าลืมเตรียมตัวจองกันแต่เนิ่นๆนะคร้า

ราคาล่องแก่งลำน้ำเข็กของเราก็ยังดีและถูกเหมือนเดิมค่ะ เพียงท่านละ 1,150 บาท ราคานี้รวมที่พัก 1 คืนอาหาร 2 มื้ออาหารว่าง 1 มื้อ รวมค่าล่องแก่งประกันภัยแล้ว )   แต่ไม่รวมค่าเดินทางนะคะท่านต้องขับรถมาเอง

โปรแกรมแนะนำ เที่ยว เขาค้อ - ล่องแก่งลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก ( 2 วัน 1 คืน ) ไม่รวมค่าเดินทาง

06.00 น. ออกเดินทางสู่ ....อ. เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ (ด้วยตัวท่านเอง)  
11.00
น. ถึงเพชรบูรณ์ แวะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรก อุทยานเพชรบุระ นมัสการพระมหาธรรมราชา องค์ใหญ่
12.00
น. รับประทานอาหารเที่ยงบนเขาค้อ ตามอัธยาศัย  
13.00
น. เดินทางสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดที่สวยที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์
13.30
น. มุ่งหน้า สู่พระตำหนักเขาค้อ  
14.00
น. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อาวุธ   พร้อมสัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้จุดใดๆ
14.30
น. มุ่งหน้าสู่   อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ   อนุสาวรีย์ที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง  
15.00
น.   เจดีย์กาญจนาภิเษก   ตีระฆัง ร้อยใบ เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ชีวิต  
15.30
น. แวะเล่นน้ำที่ น้ำตก ศรีดิษฐ์ ก่อนออกเดินทางสู่ฟาร์มเทอเรสรีสอร์ท พร้อมทำธุระส่วนตัว
18.30
น. รับประทานอาหารค่ำ  
20.00
น. พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี

วันที่สอง   ล่องแก่งลำน้ำเข็ก - ผจญภัยกลางสายน้ำ - นมัสการพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

6.00 น. ตื่นแต่เช้าพร้อมทำธุระส่วนตัว

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเตรียมตัวล่องแก่ง
09.00
น. ถึงบ้านท่าข้าม จุดเริ่มล่องแก่งพร้อมผจญภัยกับสายน้ำอันเชี่ยวกราดและแก่งน้ำในระดับ 1 - 5 ของลำน้ำเข็กอันลือชื่อระยะทาง 8 กม. ใช้เวลาในการล่องแก่ง 3 ชั่วโมง .
12.00
น.รับประทานอาหารว่าง   อาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก  
13.30
น. ถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มนัสการพระพุทธชินราช  
14.30
น. ออกเดินกลับสู่กรุงเทพ ฯ
19.30
น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการ พิเศษสุด ท่านละ 1,150 บาท/ท่าน ( วันหยุดนักขัตฤกษ์ จ่ายเพิ่ม 100 บาท )ค่ะ

อัตราค่าบริการนี้รวม
-
ค่าที่พักที่ ฟาร์มเทอเรสรีสอร์ท 1 คืน + อาหารเช้า 1 มื้อ   ( ชมบ้านพักฟาร์มเทอเรสรีสอร์ท www.farmterrace.com )
(
เริ่มมื้อที่ 1 อาหารเช้า วันเช็คเอ้าท์ , มื้อที่ 2 อาหารว่าง หลังล่องแก่ง ,)
-
ค่าล่องแก่งแพยางลำน้ำเข็ก พร้อมอุปกรณ์  
-
ค่าประกันภัยล่องแก่ง 200,000 บาท – ค่ารถรับส่งจากจุดเริ่มต้นกลับมารถของท่าน- อาหารว่าง 1 มื้อ

( หมายเหตุ)   ราคานี้ไม่รวม ค่ารถเดินทางทุกกรณี ท่านต้องนำรถส่วนตัวมาเองนะค่ะ

G A L L E R Y

ประเภทห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

จำนวนผู้เข้าพัก

ราคา (บาท)

Low

High